وبلاگ تخصصی مهندسی ژئوتکنیک
وبلاگ مهندس علیرضا خسروانی مقدم

فیلم آموزشی آزمایش حدود اتربرگ (حد روانی و حد خمیری)

وقتي کانيهاي رسي در خاکهاي ريز دانه وجود داشته باشد خاک ميتواند با وجود مقداري رطوبت بدون خرد شدن به صورت خميري در ايد.اين حالت چسبندگي ناشي از آب جذب شده در پيرامون ذرات رس است. در ابتداي دهه 1990 يک دانشمند سوئدي به نام آتربرگ روسي را براي توصيف حساسيت خاکهاي ريز دانه در ارتباط با تغيير درصد رطوبت آنها ابداع کرد. در درصد رطوبت بسيار کم خاک شبيه به يک جسم سفت(جامد) رفتار ميکند.وقتي درصد رطوبت بسيار زياد است خاک و آب شبيه يک مايع به حرکت در مي ايند.بنابراين بر اساس يک اصل قراردادي بسته به درصد رطوبت طبيعت و رفتار خاک ميتواند به چهار حالت مهم تقسيم شود که عبارتنداز :سفت(جامد) و نيمه سفت(نيمه جامد) و خمير(پلاستيک) و مايع(روان) مي باشد

رمز فایل: www.khosrovani.org

لینک دانلود


برچسب‌ها: فیلم ژئوتکنیک, آزمایشگاه مکانیک خاک, حدر روانی, حد خمیری

ارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم

فیلم آموزشی آزمایش دانه بندی خاک (الک + هیدرومتری)

هدف از انجام آزمايش دانه بندي، جداسازي دانه هاي خاك در اندازه هاي مختلف است كه هر بخش به صورت درصدي از كل نمونه و تعين شاخص هاي Cu و Cc وتعين نوع  خاك و كاربرد آن بيان مي شود.

دانه بندی شماره استاندارد ASTM:D421, D422

هدف اصلی این آزمایش تعیین نحوه توزیع ذرات خاک با اندازه های بزرگتر از 75% میلیمتر به روش الک کردن جهت طبقه بندی خاکها می باشد.

هیدرومتری شماره استاندارد ASTM:D421, D422

 هدف اصلی این آزمایش تعیین نحوه توزیع ذرات خاک کوچکتر از 75% میلیمتر ( لای و رس ) به روش ته تنشینی  می باشد.

در این فیلم آموزشی روش گام به گام آزمایش دانه بندی خاک به روش مکانیکی و هیدرومتری به همراه توضیحات کامل و جامع ارائه شده است.

رمز فایل: www.khosrovani.org

لینک دانلود


برچسب‌ها: آزمایشگاه مکانیک خاک, فیلم ژئوتکنیک

ارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم

فیلم آموزشی آزمایش تعيين چگالي ذرات جامد خاک (GS)

اين آزمايش جهت تعيين چگالي ذرات جامد خاک عبوري از الک شماره #10 (mm 2) انجام  مي شود. اصطلاح ذرات جامد به کاني هاي معدني اتلاق مي شود که به طور طبيعي در خاک تشکيل شده و به آساني در آب حل نمي شوند. ذرات جامد خاکي که براي اين آزمايشها استفاده مي شوند نبايد شامل موادي باشند که اين روشها تغيير مي يابند و نبايد آلوده به موادي باشند که استفاده از اين روشها را ممنوع مي سازد.چگالي ذرات جامد خاک در محاسبه روابط خاکها مانند نسبت منافذ و درجه اشباع و نيز محاسبات آزمايش هيدرومتري و تحکيم استفاده مي شود.

رمز فایل: www.khosrovani.org

لینک دانلود


برچسب‌ها: آزمایشگاه مکانیک خاک, فیلم ژئوتکنیک

ارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم

فیلم آموزشی آزمایش  تحکیم یک بعدی (ادئومتر)

1D Consolidation Test - Odeometer Test

وقتی خاك اشباع تحت بارگذاری قرار می‌گیرد، در آغاز تمام بارگذاری توسط آب حفره‌ای تحمل می‌شود و با آن افزایش فشار آب حفره‌ای می‌گویند. در صورتی كه زهكشی انجام شود، به مرور زمان حجم خاك كاهش می‌یابد كه به آن تحكیم گفته می‌شود و باعث نشست می‌گردد. از طرفی ممكن است خاك در اثر جذب آب حفره‌ای یا فشار آب حفره‌ای منفی افزایش حجم دهد كه به آن تورم می‌گویند. نرخ تغییر حجم نمونه تحت بارگذاری به نفوذپذیری نمونه بستگی دارد، از این رو آزمایش تحكیم معمولا در خاكهای با نفوذپذیری كم (مانند رس) انجام می‌گیرد. آزمایش تحكیم در واقع آزمایشی جهت برآورد پارامترهای تحكیم یك بعدی ترزاقی است كه از حل همزمان دو معادله تعادل و پیوستگی به صورت تك بعدی حاصل شده است. در مدل سازی رفتاری مصالح برخی مدلهای پلاستیك، نظیر مدل حالت حدی، پارامترهایی وجود دارد كه با آزمایش تحكیم برآورد می‌شوند. در برآوردن نشست تحكیمی و درجه تحكیم خاك همچنین طراحی چاههای زهكشی و تعیین میزان فشار آب حفره‌ای حین ساخت در هسته سدهای خاكی ، ز آزمایش تحكیم استفاده می‌شود. پارامترهای مهم خاك كه از آزمایش تحكیم به دست می‌اید یكی اندیس‌های تراكم است كه میزان تراكم پذیری نمونه خاك را مشخص می‌كند (Cr , Cc) و دیگری ضریب تحكیم (Cv) می‌باشد كه شدت تراكم به علت بارگذاری را تعیین می‌كند.

 رمز فایل: www.khosrovani.org

لینک دانلود


برچسب‌ها: 1D Consolidation Test, Odeometer Test, آزمایش مکانیک خاک, فیلم های ژئوتکنیک

ارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم

فیلم آموزشی آزمایش فشاری محدود نشده (تک محوری)

Unconfined Compression Test

آزمایش فشار محدود نشده نوع ويژه ای از آزمايش تحکيم نيافته است که معمولا برای نمونه های رسی مورد استفاده قرار می گیرد. در اين آزمايش فشار محدود کننده صفر است.بار محوری تا ايجاد گسيختگی در نمونه به سرعت اعمال می شود.اين مقاومت با اعمال تنش محوری به نمونه استوانه ای شکل خاک بدون آن که فشار محيطی به آن وارد شود ويا بررسی کرنشهای محوری مربوط به مقادير مختلف تنش تعيين می شود.تنشی که بر اثر آن در نمونه خاک گسيختگی رخ می دهد به نام مقاومت فشاری ساده (تک محور) ناميده شده است.

در این فیلم روش گام به گام ساخت نمونه و آزمایش با جزئیات جامع توضیح داده شده است.

رمز فایل: www.khosrovani.org

لینک دانلود


برچسب‌ها: Unconfined Compression Test, آزمایش مکانیک خاک, فیلم های ژئوتکنیک

ارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم

فیلم آموزشی آزمایش نفوذپذیری خاک با هد ثابت

Constant Head Permeability Test

با توجه به درخواست کاربران وبلاگ تخصصی مهندسی ژئوتکنیک مبنی بر قراردادن فیلم های آموزشی آزمایشات مکانیک خاک، در این قسمت فیلم آموزشی آزمایش نفوذپذیری خاک با هد ثابت به صورت گام به گام و به همراه توضیحات کامل و جامع جهت دانلود دوستان گرامی قرار داده شد.

رمز فایل: www.khosrovani.org

لینک دانلود


برچسب‌ها: Constant Head Permeability Test, فیلم های ژئوتکنیک, آزمایشگاه مکانیک خاک

ارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم
 
تاريخ : پنجشنبه ۲۷ شهریور۱۳۹۳

فیلم آموزشی آزمایش سه محوری سیکلی (Cyclic Triaxial)

دستگاه سه محوری سیکلی شباهت زیادی به دستگاه سه محوری استاتیکی دارد. تفاوت عمده میان این دو دستگاه در سیستم اعمال بار و وسایل اندازه گیری آن می باشد. وسایل اندازه گیری اتوماتیک که در دستگاه سه محوری سیکلی به کار می رود عبارت از لود سل ها برای اندازه گیری بار، Pressure Transducer ها برای اندازه گیری تنشها و فشارها و LVDT ها (Linear Variable Differential Transducer) برای اندازه گیری تغییر شکل و تغییر طول در نمونه می باشند. 

آزمایش ها بصورت تنش کنترل با اعمال بار بصورت سینوسی با فرکانس و مدت زمان بارگذاری ثابت صورت می گیرد. نحوه بارگذاري بدین شکل بوده که دامنه بار سینوسی در هر پله بارگذاري به میزان ±0.1σ3 افزایش یافته تا نمونه به گسیختگی کامل برسد . 

در این آزمایش علاوه بر استخراج پارامترهاي مقاومتی مصالح ، امکان ارزیابی تغییرات مدول برشی و میرائی در کرنش هاي بزرگتر نیز وجود دارد. 

رمز فایل: www.khosrovani.org

لینک دانلود


برچسب‌ها: سه محوری دینامیکی, آزمایشات دینامیکی خاک

ارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم

استاندارد آزمایش تعیین درصد ذرات شکسته در مصالح سنگی درشت دانه

Standard Test Method for Determining the Percentage of Fractured Particles in Coarse Aggregate

ASTM-D5821-2001

بعضی از مشخصات فنی دربردارنده الزاماتی براي درصد شکستگی مصالح سنگی درشت دانه می باشند. یکی از اهداف چنین الزاماتی حداکثر کردن مقاومت برشی با افزایش اصطکاك داخلی بین ذرات در مخلوطهاي مصالح سنگی غیرچسبنده یا چسبنده (اندود شده با قیر یا سیمان) می باشد. کاربرد دیگر آن تامین استحکام براي مصالح سنگی مصرفی در آسفالت سطحی و نیز افزایش اصطکاك و کیفیت بافت مصالح سنگی در رویه هاي روسازي می باشد . این روش آزمایش یک دستورالعمل استاندارد براي تعیین مورد قبول بودن مصالح سنگی درشت دانه با توجه به چنین شرایطی را ارائه می نماید.

رمز فایل: www.khosrovani.org

لینک دانلود


برچسب‌ها: آزمایشگاه مکانیک خاک, ASTM D5821, گزارش آزمایش مکانیک خاک

ارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم