وبلاگ تخصصی مهندسی ژئوتکنیک
وبلاگ مهندس علیرضا خسروانی مقدم

استاندارد آزمایش تعیین درصد ذرات شکسته در مصالح سنگی درشت دانه

Standard Test Method for Determining the Percentage of Fractured Particles in Coarse Aggregate

ASTM-D5821-2001

بعضی از مشخصات فنی دربردارنده الزاماتی براي درصد شکستگی مصالح سنگی درشت دانه می باشند. یکی از اهداف چنین الزاماتی حداکثر کردن مقاومت برشی با افزایش اصطکاك داخلی بین ذرات در مخلوطهاي مصالح سنگی غیرچسبنده یا چسبنده (اندود شده با قیر یا سیمان) می باشد. کاربرد دیگر آن تامین استحکام براي مصالح سنگی مصرفی در آسفالت سطحی و نیز افزایش اصطکاك و کیفیت بافت مصالح سنگی در رویه هاي روسازي می باشد . این روش آزمایش یک دستورالعمل استاندارد براي تعیین مورد قبول بودن مصالح سنگی درشت دانه با توجه به چنین شرایطی را ارائه می نماید.

رمز فایل: www.khosrovani.org

لینک دانلود


برچسب‌ها: آزمایشگاه مکانیک خاک, ASTM D5821, گزارش آزمایش مکانیک خاک

ارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم

جزوه استاندارد آزمایش سه محوری CD و CU

Standard Method of Triaxial Test 

 

 • مقدمه
 • معیار آزمایش
 • تجهیزات
 • آماده سازی نمونه
 • اشباع
 • تحکیم
 • آزمایش فشاری سه محوری تحکیم شده زهکشی نشده
 • آزمایش فشاری سه محوری تحکیم شده زهکشی شده
 • برگه های نمونه پیش نویس و گزارش
 • ضرایب محاسبه Cv و زمان گسیختگی
 • تصحیحات مربوط به زهکش های جانبی

با توجه به درخواست های مکرر کاربران وبلاگ تخصصی مهندسی ژئوتکنیک ما را برآن داشت که استاندارد آزمایش سه محوری را تهیه و در اختیار کاربران قرار دهیم. در این جزوه 50 صفحه ای به شرح کامل این آزمایش مطابق با استانداردهای بین المللی پرداخته شده است.در ضمن پوزش مرا به جهت کیفیت اسکن بعضی از صفحات پذیرا باشید.

رمز فایل: www.khosrovani.blogfa.com

لینک دانلود


برچسب‌ها: Standard Method of Triaxial Test, آزمایش مکانیک خاک

ارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم

جزوه استاندارد آزمایش تعیین دانسیته خاک در محل  با استفاده از ماسه و مخروط

Standard Method of Test for Density of Soil In-Place by the Sand-Cone Method

AASHTO T 191-02

از این روش برای محاسبه دانسیته خاک در محل استفاده می شود. لوازم و تجهیزات تعریف شده برای انجام این آزمایش منحصرا برای خاکهایی به کار می رود که شامل ذراتی با قطر کمتر از 50 میلیمتر (2اینچ) باشند. در این جزوه 6 صفحه ای به شرح کامل این آزمایش مطابق با استانداردهای بین المللی پرداخته شده است.

رمز فایل: www.khosrovani.blogfa.com

لینک دانلود


برچسب‌ها: AASHTO T 191 02, Sand Cone Method, Density of Soil

ارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم

جزوه استاندارد آزمایش فعل و انفعال قلیایی مصالح (روش شیمیایی)

Standard Test Method for Potential Alkali-Silica Reactivity of Aggregates

(Chemical Method)

ASTM-c289

این آزمایش برای تعیین میل ترکیبی مصالح سیلیس دار بتن با مواد قلیایی به کار می رود. تعیین واکنش بین محلول هیدروکسید سدیم و مصالح سیلیس دار جهت ارزیابی مصالح به کار رفته در بتن لازم است و چنانچه از منابع جدیدی برای مصالح موجود در بتن استفاده می شود، باید این آزمایش انجام گیرد. در این جزوه 8 صفحه ای به شرح کامل این آزمایش مطابق با استانداردهای بین المللی پرداخته شده است.

رمز فایل: www.khosrovani.blogfa.com

لینک دانلود


برچسب‌ها: آزمایشات شیمیایی خاک, Standard Test Method for Potential Alkali, Silica Reactivity of Aggregates

ارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم

جزوه استاندارد آزمایش تراکم خاک

Proctor compaction test

(AASHTO-T180-01 (2004

اين آزمايش بسیار متداول و کاربردی است که جهت تعيين رابطه بین درصد رطوبت و دانسیته خاک کوبیده شده در قالبی به حجم مشخص بکار برده می شود. در این جزوه 12 صفحه ای به شرح کامل این آزمایش مطابق با استانداردهای بین المللی پرداخته شده است.

رمز فایل: www.khosrovani.blogfa.com

لینک دانلود


برچسب‌ها: آزمایش پروکتور استاندارد, آزمایشگاه مکانیک خاک, رطوبت اپتیمم

ارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم

جزوه استاندارد آزمایش ارزش ماسه ای

Sand Equivalent Test

AASHTO: T176-00

اين آزمايش به عنوان يك آزمايش صحرايي سريع ، جهت تعيين نسبت ذرات ريز يا مواد رس گونه در خاکها یا مصالح دانه بندی شده بکار برده می شود. در این جزوه 12 صفحه ای به شرح کامل این آزمایش مطابق با استانداردهای بین المللی پرداخته شده است.

رمز فایل: www.khosrovani.blogfa.com

لینک دانلود


برچسب‌ها: آزمایشگاه مکانیک خاک, ارزش ماسه ای, Sand Equivalent Test, آزمایشات صحرائی

ارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم

جزوه استاندارد آزمایش تعیین حد روانی خاک

  Determining the Liquid Limit of Soils    T:89

CASAGRANDE APPARATUS

جزوه حاضر که چکیده استانداردهایAASHTO و ASTM است، به طور کامل به تشریح آزمایش تعیین حد روانی خاک پرداخته است. امید است که این جزوه که تطابق کامل با استاندارهای بین المللی دارد، بتواند راهگشای دانشجویان و مهندسان عزیزمان باشد.

رمز فایل: www.khosrovani.blogfa.com

لینک دانلود


برچسب‌ها: Determining the Liquid Limit of Soils, کاساگرانده, حدود اتربرگ, آزمایشگاه مکانیک خاک

ارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم

جزوه استاندارد آزمایش دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانه با الک

AASHTO - T27

جزوه حاضر که چکیده استانداردهایAASHTO و ASTM است، به طور کامل به تشریح آزمایش دانه بندی با الک پرداخته است. امید است که این جزوه که تطابق کامل با استاندارهای بین المللی دارد، بتواند راهگشای دانشجویان و مهندسان عزیزمان باشد.

رمز فایل: www.khosrovani.blogfa.com

لینک دانلود


برچسب‌ها: آزمایشگاه مکانیک خاک, دانه بندی خاک

ارسال توسط علیرضا خسروانی مقدم